Terug naar Bestuur

René Hagenaars

René Hagenaars (1952) was secretaris en fractie-assistent van de VVD, afdeling Bergen op Zoom. Inmiddels is hij secretaris van VVD-Scheldebrug. Hij is binnen de VVD twee raadsperiodes duo-raadslid geweest. René is tot zijn pensionering werkzaam geweest als manager Zorgontwikkelingen bij het Bravis Ziekenhuis. Momenteel is hij ambassadeur van de Roze 50+ organisatie. Tevens is hij voorzitter van de St. Reanimatieonderwijs, voorzitter van de St. AED, bestuurslid van het COC West Brabant. Daarnaast is hij nog reanimatie-instructeur. In de resterende vrije tijd zijn wandelen met zijn hond Faust, maar vooral zijn kleinzoons zijn “hobby’s”.