Uitnodiging Themabijeenkomst: Is het nog wel veilig op het Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerak en is onderdeel van
de Schelde-Rijnverbinding, de vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam.
Dit kanaal werd in 1975 geopend en is momenteel één van meest drukke vaarwegen ter wereld.

Tijdens deze bijeenkomst zoeken we naar het antwoord op de vraag:

IS HET NOG WEL VEILIG OP HET SCHELDE-RIJNKANAAL?

GASTSPREKERS


Mw. drs. L (Lisette) Booij

Communicatieadviseur met specialisatie binnenvaart&logistiek en Nautisch adviseur bij Zeeland Seaports. Was eerder Regiocoördinator Zeeland bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, een ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart.

 

Dhr. S.F. (Sal) Cracau MSM

Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Programmamanager Maritieme Veiligheid & Waterveiligheid, lid Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Zeeland.

 

 

 

Dhr. L.C. (Bert) van Beveren

Districtshoofd Zee en Delta Noord Rijkswaterstaat Beheerder Schelde-Rijnkanaal

 

 

 

De gastsprekers zoeken door middel van standpunten de dialoog met het publiek.