Verslag bijeenkomst over veiligheid op Schelde-Rijnkanaal op 18-01-2018

Op 18 januari 2018 werd door de VVD een bijeenkomst georganiseerd met als thema “Is het nog wel veilig op het Schelde-Rijnkanaal.

Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerak en is onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding, de vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam.
Dit kanaal werd in 1975 geopend en is momenteel één van meest drukke vaarwegen ter wereld.

 

Door drie gastsprekers werd dit thema belicht.

Door mevrouw drs. L (Lisette) Booi werd het belang van de binnenvaar belicht.

 

De door haar gebruikt presentatie kunt u in de vorm van de gebruikte sheets hier nog eens nalezen (PDF-document).

Door Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio werd er door respectievelijk de heer L.C. (Bert) van Beveren (Districtshoofd Zee en Delta Noord Rijkswaterstaat Beheerder Schelde-Rijnkanaal)

en

de heer S.F. (Sal) Cracau MSM (Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Programmamanager Maritieme Veiligheid & Waterveiligheid, lid Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Zeeland.) een gezamenlijke presentatie gegeven.

 

Deze kunt u hier in de vorm van de gebruikte sheets nog eens nalezen (PDF-document).

Na de presentaties was er ruim de gelegenheid om met de gasten van gedachten te wisselen over de veiligheid. Na afloop kon teruggekeken worden op een geslaagde avond met dank aan onze gasten.

Hier nog een foto impressie van deze avond.

Ruime belangstelling voor de bijdragen

De gastsprekers zoeken door middel van standpunten de dialoog met het publiek.

dialoog met de aanwezigen